Presné klímy pre technológie a laboratóriá

Presné klímy zahrňujú súbor zariadení, ktoré sú schopné udržiavať parametre vzduchu t.j. teplotu (T) a relatívnu vlhkosť (r.v.), na zvolených hodnotách s veľmi malými toleranciami.

Presná klíma nachádza uplatnenie v priestoroch meracích a skúšobných zariadení, skladov a v technológiách s definovanými parametrami T a r.v. okolitého vzduchu ako napríklad:

  • laboratóriách s akreditáciou
  • skladoch
  • tlačiarňach
  • ateliéroch
  • výrobných technológiách

Klimatizované priestory:
cca 10 až 120 m2

Rozsah nastavenia žiadaných teplôt:
cca +15 až 50 °C
+- 0,3 až 2°C

Rozsah nastavenia žiadanej r.v.:
cca 30 až 90% r.v.
+- 2 až 5%

Udržiavanie nastavených žiadaných hodnôt T a r.v. zabezpečuje riadiaca jednotka na báze mikrokontroléra. Táto koordinuje činnosť agregátov klimajednotky a vlhčenia tak aby žiadané hodnoty T a r.v. boli v prípustných toleranciách.

Výhody presných klím

  • Presná a spoľahlivá klíma za priaznivú cenu
  • Atypické aplikácie za priaznivú cenu

Potrebujete poradiť? Spýtajte sa nás!