Otázky a odpovede

Riadiace systémy sušiarní

Riadiace systémy dodávame hlavne na teplovzdušné sušiarne reziva. Samozrejme robíme aj takéto rekonštrukcie. Obsah, cena a náročnosť takejto dodávky sa rieši individuálne, po obhliadke, prípadne po prezretí pôvodnej elektrodokumentácie.

Náš riadiaci systém EA521 obsahuje okrem iných režimov aj režim pre sterilizáciu dreva. Po zadaní parametrov sterilizácie (zvyčajne podľa normy), prebehne proces plne automaticky a po ukončení sterilizácie sa ukončí chod sušiarne.

Ak má zákazník potrebu rezivo vysušiť a zároveň tepelne ošetriť, náš systém ponúka takúto možnosť v jednom procese bez ďalších zásahov obsluhy.

Počas chodu nášho systému EA521 sa ukladá v jeho pamäti história s parametrami, ktorú je možné dodatočne vyexportovať do PC (*.txt, *.xls) a ďalej využiť napr. pre administratívne účely.

V prípade, že je záujem vyslovene iba o tepelné ošetrenie reziva, dodávame i jednoduchšie a cenovo menej náročné zariadenia so záznamom a archiváciou priebehu.

Najčastejšie spôsoby merania klímy v sušiarni sú buď UGL – systém rovnovážnej vlhkosti dreva, alebo pomocou psychrometrov. My k nášmu systému uprednostňujeme psychromtere. Výhodou použitia psychrometrov v sušiarni je presné meranie klímy v širokom rozsahu a rýchla odozva na zmenu klímy v sušiarni, čo umožňuje dosahovať vyššiu kvalitu sušenia. V nadväznosti na to sú dosahované kratšie sušiace časy a tým ekonomickejšia prevádzka.

Zákazníkom, ktorí majú alebo dopytujú náš systém, ponúkame a odporúčame v takomto prípade frekvenčné meniče pre reguláciu otáčok ventilátorov. Hlavne pri tvrdších drevinách nie je potrebné počas sušiaceho procesu, aby išli ventilátory v sušiarni na plný výkon (nemá to vplyv na čas sušenia) .Úspory na el. energii sú citeľné (15-60%) a odvíjajú sa hlavne od druhu dreviny, hrúbky, počiatočnej a konečnej vlhkosti. Samozrejme musí byť rezivo správne naklietkované a uložené v sušiarni tak, aby nedochádzalo k prúdeniu vzduchu mimo reziva a tým predlžovaniu času sušenia (často zistený jav), ale to platí i v prípade, že nieje frekvenčný menič nainštalovaný.

Presná klíma

Samozrejme, na základe konzultácii a Vami poskytnutých informácii k danému priestoru vieme navrhnúť a dodať ,,na mieru,, kompletné riešenie. Našou snahou je pritom využiť vlastné produkty ako sú riadiace jednotky, zvlhčovače vzduchu, snímače teploty a vlhkosti v spolupráci s našimi dodávateľmi klimatizačných jednotiek. V prevádzke už máme viacero takýchto technológii, kde slúžia našim spokojným zákazníkom.

Zvlhčovače

Áno, na základe Vami poskytnutých doplňujúcich informácií o vzduchových pomeroch a žiadaných parametroch klímy  vieme určiť potrebný vlhčiaci výkon zvlhčovača s nevyhnutným príslušenstvom. V prípade komplexného riešenia klimatizácie vášho výrobného priestoru treba vychádzať z projektantom vypracovaného projektu.

Môžete objednať i 1ks, avšak naše varné nádoby sú rozoberateľné s možnosťou vyčistenia skeletu tak ako i ich elektród. V prípade potreby máte možnosť i výmeny opotrebovaných elektród. Pravidelným včasným čistením varnej nádoby zabezpečíte jejniekoľkoročnú životnosť!

NENAŠLI STE ODPOVEĎ NA VAŠU OTÁZKU?
NAPÍŠTE NÁM!